Talokuntotarkastus paljastaa kiinteistön epäkohdat Turussa ja lähiseudulla

Ota yhteyttä

Kiinteistön kuntotarkastus voi olla tarpeen, kun asuntoa ollaan myymässä tai ostamassa. Talokuntotarkastus Raimo Avellan tarjoaa ammattitaitoiset kuntotarkastukset Turussa ja lähiseuduilla. 


Talokuntotarkastuksesta jää asiakkaalle raportti, joka kertoo yksilöllisistä riskipaikoista ja virheistä. Lisäksi raportissa on huomioitu kiinteistön ikääntymiseen liittyvät korjaus- ja huoltotarpeet. Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta otettuihin valokuviin.

Uusilla ja vanhoilla taloilla omat vaatimuksensa

Edullisesti ostetusta talovanhuksesta voi tulla kallis, jos kuntotutkimusta ei ole tehty oikein. Perusteellinen talokuntotarkastus paljastaa virheet kiinteistön ala- ja yläpohjassa sekä lattioissa. Vanha talo vaatii usein perusteellista korjaamista etenkin, jos edellisistä korjaustöistä on kulunut aikaa.


Uudetkaan talot eivät aina ole virheettömiä. Uudehkon talon kuntotutkimus voi kertoa, minne lämpö karkaa ja miten lämmitysjärjestelmät on suunniteltu ja kytketty. Myös ilmankiertoon ja kosteusvaurioihin on kiinnitettävä huomioita, jotta hometta ja muita haitallisia mikrobeja ei pääse syntymään.

Kysy lisää kuntotarkastuksista

Kuntotarkastuksen työvaiheet

Talokuntotarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisin menetelmin eikä rakenteita rikota. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota puutteisiin, jotka voidaan havaita pintapuolisella tarkastelulla. Ne voivat vaikuttaa rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen sekä asumiskelpoisuuteen. Asuntokaupan yhteydessä tehtävässä kuntotutkimuksessa on huomioitava aistinvaraisen menetelmän rajoitukset. Pintapuolisessa tarkastuksessa rakennuksen piilevät virheet, kuten mikrobiperäiset haitat, voivat jäädä huomiotta, vaikka poikkeavat hajut kirjattaisiinkin raporttiin. Tästä syystä riskirakenteisiin pureudutaan tarvittaessa tarkemmin, mutta rakenteiden avaamiseen tarvitaan kiinteistön omistajan lupa.


Laajemmat tutkimukset tehdään jatkotutkimusten tai asiantuntijalausuntojen niin vaatiessa. Tällöin tutkimukseen käytetään enemmän aikaa, ja siihen voi kuulua materiaalinäytteitä ja muita sisäilmatutkimuksia. Huomioithan, että talokuntotarkastus ja sen tulokset koskevat ainoastaan tarkastuksen tarkastusajankohtaa. Tilanteet voivat muuttua lyhyenkin ajan kuluttua tarkastuksesta, esimerkiksi vuodon tai vesivahingon takia. Kiinnitä siis huomioita raportin tuoreuteen ja varmista, että kiinteistösi kuntotutkimus on mahdollisimman ajankohtainen.

Ota yhteyttä

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse