TALOKUNTOTARKASTUS
RAIMO AVELLAN

 

Kun olet myymässä tai ostamassa kiinteistöä, on aina syytä varmistua sen kunnosta teettämällä perinpohjainen kuntotarkastus puolueettomalla ammattilaisella. Kuntotarkastus tarjoaa asunnon ja omakotitalon ostajille tärkeää ja onnistuneiden kauppojen kannalta olennaista tietoa. 

Valitse yhteistyökumppaniksesi Raimo Avellan, rakennusmestari ja talokuntotarkastaja. Olen 20 vuoden aikana tehnyt yli 5 000 toimeksiantoa. Liity sinäkin tyytyväisten asiakkaideni joukkoon! Työskentelen joustavasti ja lyhyillä toimitusajoilla. 

Teen tarkistuskäyntejä Turun ympäristössä Uuttakaupunkia ja Saloa myöten. Ota yhteyttä ja tilaa tarkastus ammattilaiselta!

 

Ota yhteyttä

TARJOAMANI PALVELUT:

 

Tarkastukset tehdään rutiininomaisesti liki kaikkiin myytäviin kiinteistöihin.

Palveluihini kuuluvat:

Alihankkijoiden kautta hoituvat:

  • Lämpökamerakuvaukset
  • 10 vuoden energiatodistukset

 

Ota yhteyttä

MITÄ KUNTOTARKASTUKSESSA SELVIÄÄ?

 

Kuntoraportit eivät ole niin vaikeaselkoisia ja -lukuisia kuin luullaan. Kankeaa insinöörikieltä ei käytetä, ja tarvittaessa ammattitermistö selvennetään asiakkaalle. Huolella laadittu raportti antaa runsaasti yleistietoa esimerkiksi sähkö- ja lämmitystekniikan, kiinteistön rakenteiden ja kattomateriaalin käyttöiästä. Huomioithan, että käyttöikään vaikuttavat talon aiemmat huoltotoimet sekä yksilölliset ominaisuudet.

Talon oletetuista riskipaikoista, kuten pesutiloista, voidaan teettää tarvittaessa perusteellisempi kuntotutkimus. Tässä tapauksessa rakenteita avataan niin, että esimerkiksi piilevä kosteusvaurio paljastuu.

Asuntokaupan osapuolten on hyvä tiedostaa, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tarkastusajankohdan tilannetta. Kohteen tilanne saattaa muuttua oleellisesti lyhyenkin ajan kuluessa tarkastuksesta.

Ota yhteyttä

KUNTOTARKASTUKSEN HYÖDYT

 

Kuntokartoituksella on helppo jaksottaa kiinteistön tulevia huoltotoimia ja osoittaa uusimista tai kohentamista vaativia paikkoja. Ammattilaisen tekemän tarkastuksen vahvuus on sellaisten rakennevikojen havaitseminen, joista aiheutuneita vahinkoja vakuutus ei korvaisi. Esimerkiksi kiinteistön puutteellinen vesieriste on tällainen rakennevika. Kuntotarkastuksen avulla puute voidaan korjata ennen kuin se aiheuttaa suuremman, asunnon omistajan harteille jäävän vahingon.

 

TALOKUNTOTARKASTAJA RAIMO AVELLAN ON ALAN RAUTAINEN AMMATTILAINEN

 

Pätevällä kuntotarkastajalla on aina rakennusalan pohjakoulutus. Olen ammatiltani rakennusmestari, ja minulla on 20 vuoden kokemus omakotitalojen kuntotarkastuksista. Suoritan kuntokartoitukset alan ohjeiden mukaisesti Turussa ja lähikunnissa. Voit kysyä minulta suoraan lisätietoja koulutuksestani ja referenssiasiakkaista.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Talokuntotarkastus Raimo Avellan (Y-1340673-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raimo Avellan
050 0940 984
raimo.avellan@marttila.fi

Henkilörekisterin nimi

Talokuntotarkastus Raimo Avellan asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Talokuntotarkastus Raimo Avellan
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
raimo.avellan@marttila.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna