Kosteusmittaus asiantuntijalta | Turku ja Varsinais-Suomi

 

Tiesitkö, että lähes joka toisen vanhan talon rakenteista löytyy kosteutta?

Kosteusmittaus antaa arvokasta tietoa märkätilojen kunnosta ja ihmiselle haitallisten mikrobien mahdollisesta olemassaolosta. Kylpytilojen lisäksi mittauskäynnillä voidaan käydä läpi keittiön hanat, allas- ja putkiliitokset sekä astiankoneen edusta ja kylmälaitteet.

Täysin nolla-arvoja saadaan harvoin, sillä kosteutta löytyy esimerkiksi lattiakaivojen ympäriltä. Tämä on normaalia, eikä arvoja pidä säikähtää! Ammattitaitoinen tarkastaja tietää arvojen erot ja huomaa, milloin siirrytään normaalista potentiaalisen haitan puolelle.

Epäilyttääkö kosteus? Tilaa kosteusmittaus Talokuntotarkastus Raimo Avellanilta, niin saat asiantuntijan arvion kiinteistösi tilanteesta.

 

Ota yhteyttä

Asuntojen kosteusmittaus

 

Kosteusmittaus on varsin edullinen ja nopea toimenpide. Kosteusmittaukset hoidetaan pääsääntöisesti pintakosteustunnistimella, mutta epäilyttävissä tapauksissa tehdään myös porareikämittauksia tai suhteellisen kosteuden mittauksia porareiästä. Pintamittari mittaa kosteutta n. 5 senttimetrin syvyyteen asti. Jos epäillään, että esimerkiksi märkätiloissa ei ole vesieristyksiä, mitataan kosteudet rakenteista.

Mittaus ei ole pakollinen, mutta järkevässä asuntokaupassa kaikki kannattaa varmistaa. Kosteusmittaus voidaan sopia myös kaupan ehdoksi, jonka ostaja ja myyjä maksavat puoliksi.

 

Ota yhteyttä

Pintakosteusmittauksen tulkinta

 

Varmuudella kuivaksi todetusta paikasta saadaan vertailuarvo, jota käytetään viitteenä muita pintoja tutkiessa. Ongelmakohtina pidetään erityisesti suihkunurkkauksen alalaattoja ja lattiakaivon ympärystä. Lukemien ollessa suuria on syytä epäillä kosteusvauriota ja ryhtyä jatkotoimenpiteisiin, joilla selvitetään pinnan alla oleva rakenne.

Mittarit kalibroidaan tutkittavaan kohteeseen, jotta lukemat ovat vertailukelpoisia keskenään. Ammattilainen osaa tulkita lukemia ja tietää, että laatoissa saattaa olla eroja eri valmistajien ja laattatyyppien välillä. Vaikka lukema olisi sama, voi todellinen kosteus olla jotain muuta. On lisäksi huomioitava, että sauna- ja suihkutiloissa pintakosteutta voi esiintyä monta päivää viimeisimmän suihkun jälkeen. Ennen mittausta kohteen tulee antaa kuivua kunnolla, jotta pintamittaus antaa tarkkaa tietoa tilojen todellisesta kosteudesta.

Huolimattomasti tehdyillä ja tulkituilla kosteus- ja homemittauksilla voi olla kohtalokkaita seurauksia, kun ehjiä rakennuksia on purettu tai myyty pilkkahintaan. Varmista, ettei näin käy sinulle, ja valitse asunnon kosteusmittauksen tekijäksi Talokuntotarkastus Raimo Avellan.

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Talokuntotarkastus Raimo Avellan (Y-1340673-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raimo Avellan
050 0940 984
raimo.avellan@marttila.fi

Henkilörekisterin nimi

Talokuntotarkastus Raimo Avellan asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Talokuntotarkastus Raimo Avellan
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
raimo.avellan@marttila.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna